• Registracija
8D metoda

a. Za kaj se uporablja?

8D metodo uporabljamo za timsko ali individualno reševanje problemov v 8-ih sistematičnih korakih. Metoda je najbolj razširjena v avtomobilski industriji. Uporaba 8D metode zagotavlja, da odpravimo dejanske vzroke problema (npr. neskladnosti izdelka ali neskladnosti delovanja procesa) in se izognemo njegovi ponovitvi. 8D metoda je vodena skozi zbirni list o poročanju, ki se vsebinsko naslanjajo na posamezne korake v procesu izvajanja. Metoda nudi sistematično zasnovo, za učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje po postopku PDCA (planiraj, izvedi, kontroliraj, ukrepaj) in SDCA (Standardiziraj, izvedi, kontroliraj ukrepaj).

b. Kaj z uporabo metode dosežemo?

 • Sistematičen pristop pri reševanju problemov, ki motivira vse udeležene,
 • dosežemo osvetlitev problematike iz različnih zornih kotov ter aktivno iskanje rešitev,
 • skupno načrtovanje kurativnih in preventivnih ukrepov, dosežemo uspeh, ki ga posameznik največkrat ne more,
 • odgovornost za zadolžitve, izrabimo najboljše sposobnosti,
 • odpravo vzroka problema / neskladja.
 • Ker je rešitev problema celovita, zagotavlja tudi manjšo verjetnost ponovitve.
 • Rešitve problemov z uporabo metode 8D so se izkazale za zelo učinkovite.

c. Kako to storimo?

Pripravimo vse potrebno za potek delavnic po 8D metodi

1D; oblikujemo tim

 • Potrebno je poznavanje procesa in proizvodnje ali procesa storitve, potrebno je pripravljenost sodelovanja in poznavanje tehnik za reševanje problemov.

2D; opišemo problem

 • Natančno se definira problem, analizira obstoječe podatke, potrebno je določiti obseg problema.

3D; uvedemo začasne korekcije aktivnosti (takojšnje ukrepe)

 • Vpelje se začasne ukrepe za omejitev škode, vpelje se ukrepe, ki preprečujejo vpliv posledic procesa na stranke (odjemalce) dokler ni najdena trajna rešitev.

4D; identificiramo potencialne vzroke

 • Identificira se možne vzroke z vzročno – posledično analizo,
 • izberemo verjetne vzroke,
 • izberemo možne korektivne aktivnosti.

5D; kratkoročni korektivni ukrepi

 • Določijo se optimalni ukrepi za odstranitev problemov, ki se jih mora tudi potrditi,
 • ukrep mora resnično rešiti problem odjemalca in ne sme imeti nezaželenih stranskih učinkov.

6D; izvedemo trajne korektivne in preventivne ukrepe

 • Izdela se plan aktivnosti za vpeljavo izbranega ukrepa,
 • določi se s katerimi kontrolnimi točkami naj bi bilo zagotovljeno, da je vzrok problema resnično odpravljen,
 • kontrolira se delovanje,
 • kontrolira se učinkovitost ukrepov pri odjemalcu.

7D; preventivno ukrepe preverimo in ponovimo

 • Določi se ukrep, ki prepreči, da se napaka ponovi (po potrebi se spremeni sistem vodenja,..). Ukrep mora preprečiti ponovitev napake.

8D; merimo učinkovitost aktivnosti

 • Od odjemalca (notranjega ali zunanjega) je potrebno pridobiti informacije o učinkovitosti uvedbe ukrepov in priznati skupne napore tima ter se veseliti uspeha. V primeru, da 8D analizo zahteva odjemalec (notranji ali zunanji), mu mora dobavitelj (notranji ali zunanji) poročati o izvedbi celotnih aktivnosti po 8D.

Želim izvedeti več

 

Organizac. metode

metodeb1
metodeb2
metglass8dy
metodeb3
metodeb4
metglass7q
metodeb5
metodeb6
metodeb7
metodeb8
metodeb9
metodeb10

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 615985
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.