• Registracija
Kako povečati prodajo?
Torek, 03 Januar 2012 00:00

Novo! V zaostrenem gospodarskem okolju mora biti podjetje dovolj konkurenčno! Kaj je konkurenčnost? Konkurenčnost podjetja se izrazi v njegovi sposobnosti, da ob dobri donosnosti za podjetje in ob hudi konkurenci na trgu, uspe ugoditi vsem zahtevam svojih odjemalcev oz. kupcev. Vse to lahko podjetje doseže, če se primerno organizira. Izdelati mora primerno strategijo razvoja, uvajati izbrane in podjetju prilagojene, metode vitke organizacije dela (s temeljno 5-S metodo), ki podjetju omogočijo znižanje stroškov in povečanje prihodkov od prodaje. V podjetju mora na vseh področjih potekati proces stalnih izboljšav (KVP - Kaizen), ki omogoča, da se podjetje pravočasno prilagodi podjetniškem okolju in predvsem željam odjemalcev in končnim kupcem.

Osnovna naloga vsakega podjetja je s prodajo služiti denar in ustvarjati dobiček. V času krize je zelo pomembno, da podjetje prepozna in odpravi vzroke za premajhno prodajo! Sedaj je res skrajni čas, da v podjetju naredimo vse, da prodaja ne bo manjša. Kako v krizi celo povečati prodajo in tržni delež? V podjetju moramo narediti najman naslednje;

1. Izdelati temeljito analizo vzrokov, ki onemogočajo večjo prodajo. Vzroke iščemo na vseh področjih delovanja podjetja;

1.1. Nabava vhodnih materialov - oskrba; analiza kakovosti, časa dobav, cen materialov in obvladovanja reklamacij, razvoju dobaviteljev...

1.2. Obvladovanje stopnje pretoka v proizvodnji (ali pri storitvah) - to je stopnja, po kateri sistem ustvarja denar s prodajo (ob uporabi metod JIT, WIP, Milkrun, Kanban, Supermarket, itd., in odpravljanju vseh 7 ključnih skupin izgub ali "zapravljanj", procesom stalnih izboljšav, itd.);
1.2.1. prepoznava omejitev - ozkih grl (prepoznavanje ključnega ali jedrnega problema),
1.2.2. ugotavljanje izkoriščenosti ozkih grl,
1.2.3. prilagoditev takta ozkim grlom,
1.2.4. odpravljanje ozkih grl in

1.2.5. ponovno odkrivanje na novo nastalih ozkih grl, (upoštevanje TOC - Theory of Constraints - "teorija omeitev" in desetih pravil OPT - Optimized Production Technology).

1.3. Zaloge (vse vrste zalog) - predstavljajo ves denar vložen v stvari, ki jih namerava prodati; optimizacija vseh zalog (upoštevanje pravila; več rezervnih zmogljivosti, manjše zaloge in obratno,..).

1.4. Stroških poslovanja - predstavljajo ves denar, ki ga sistem porabi, da bi zaloge spremenil v pretok - optimizacija pretoka in zniževanje stroškov s 7W - Waste.

1.5. Aktivnostih v okviru celotnega marketinškega mixa 7P;
1.5.1. Product - proizvod (storitev) in R%R (ocena stanja izdelka ali storitve na portfeljski matriki v kombinaciji s stanjem na "S" krivulji življenskega cikla) in uporabo APQP (Advanced product quality planning) - naprednega sistema načrtovanja izdelkov glede na želje in razumevanje odjemalcev, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), DFMEA (Design) in PFMEA (Proces),
1.5.2. Price - cene,
1.5.3. Place - prodajne poti in distribucija,
1.5.4. Promotion - promocija,
1.5.5. People - sodelavci,
1.5.6. Physical evidences - fizični dokazi:
- fizični dokazi in številne zelo pomembne podrobnosti (Must - be Features),
- enodimenzionalne sestavine (One - Dimensional features) in
- všečne sestavine (Atractive Features ali privlačne lastnosti).
1.5.7. Processes - procesi.

1.6. Aktivnostih razvoja sistema CRM, Customer Relationship Management odnosov z odjemalci; (operativni, analitični in sodelovalni CRM).

2. Izdelati analizo delovanja najboljših konkurentov (benchmarking). Ugotoviti je potrebno kaj delajo enako in kaj drugače, ter njihove prednosti in slabosti, na področju nabave, proizvodnje (OEE, taktnih časov, planiranje, razvoj tehnologije dela, kakovosti in vzdrževanja), R&R, organizacije dela in razvoja kadrov, obvladovanja finančnih in denarnih tokov ter celotnem markerinškem mixu 7P, itd.,.. Pri tem si moramo odgovoriti tudi na vprašanja:
- Zakaj odjemalci kupujejo od konkurentov, namesto da bi od nas? in
- kako nameravamo tekmovati s konkurenco?

3. Pripraviti in izpeljati aktivnosti, kaj re-organizirati na nabavnem področju, v proizvodnji (operativi) in prodaji. Izkoristiti je potrebno prednosti in slabosti konkurence in s prevzemom tržnega deleža povečati prodajo.

V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki je to naredilo že v spomladanskih mesecih in nekaterim je v zadnjem času uspelo močno povečati prodajo, na domačem in predvsem na tujih trgih. Odgovor na vprašanje kako, je zelo preprost. Podjetje mora primerno organizirati preskrbo vhodnih materialov, organizirati proizvodnjo ali procese storitve, organizirati trženjske in prodajne procese v okviru marketinškega mix-a 7P in organizirati sistem odnosov z odjemalci s pomočjo CRM (Customer Relationship Management).

Vitko organizirano podjetje (proizvodnja ali storitve) mora popolnoma obvladovati tri ključne elemente.

- Kvaliteta; izdelki (storitve) morajo biti skladni z zahtevami in željami odjemalcev. Kvaliteta je temelj za višje prodajne cene in s tem višjo dodano vrednost izdelkov ali storitev. Izdelki (storitve) morajo biti enostavno najboljši. Velikokrat je oglaševanje cena, ki jo podjetje plačuje za povprečen ali celo nekvaliteten izdelek ali storitev.

- Čas; izdelki (storitev) morajo biti dobavljeni odjemalcu točno ob določenem času, v nasprotnem primeru povzročajo pomanjkanje ali zalogo, kar je stroškovno nesprejemljivo.

- Cena; prodajna cena izdelkov (storitev) mora biti v primerjavi s kvaliteto, dovolj konkurenčna in primerno visoka, da omogoča doseganje sprejemljive ravni dodane vrednosti. Doseganje visokih prodajnih cen izdelkov je povezan z razvojnim delom in doseganjem tiste želene posebnosti in odličnosti izdelka (storitve) za katero je odjemalec pripravljen plačati višjo ceno.

V primeru vsakega konkretnega podjetja moramo upoštevati več specifičnosti in podrobnosti, ki odločujoče vplivajo na uspeh podjetja na trgu.

Več slovenskim podjetjem je v zadnjih mesecih uspelo povečati prodajo in tržni delež! Lahko tudi vam pomagamo poiskati in odpraviti vzroke za premajhno prodajo in pri pripravi načrta trženjskih in prodajnih aktivnosti.

Pokličite nas!

mag. Miro Mlakar

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 4 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 556705
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2021. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.