• Registracija
Strategija
razvoja podjetja


Proces strateškega načrtovanja se v podjetju izvaja zato, da bi management in vsi zaposleni uresničili svoje želje in dosegli željene cilje. Management brez strateškega načrtovanja tvega, da ga bodo spremembe v okolju presenetile in uničile, medtem ko strateško usmerjena podjetja vsaj približno vedo, kaj lahko v prihodnosti pričakujejo.

chart1aStrateško načrtovanje popelje podjetje od tam kjer je, tja, kamor želi priti. Proces strateškega načrtovanja je tudi aktivnost, ki podjetju omogoča, da močno poveča hitrost doseganja ciljev na vseh poslovnih področjih.
EFQM
model poslovne odličnosti 


Slovensko priznanje za poslovno odličnost je osnovano na evropskem modelu poslovne odličnosti (EFQM 2013) in postavlja smernice ter merila po vzoru evropske nagrade za kakovost. Podjetje, ki uporablja EFQM model poslovne odličnosti, izvaja procese stalnih izboljšav po 9 merilih (in 32 podmerilih), ki zajemajo vsa ključna področja delovanja podjetja.
chart2aMerila EFQM modela poslovne odličnosti so; voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve, rezultati - odjemalci, rezultati - zaposleni, rezultati - družba in rezultati poslovanja.
Optimizacija
  vseh ključnih procesov


Temeljna naloga managementa v podjetju je obvladovanje stroškov. Obvladovanje stroškov vključuje uvedbo številnih organizacijskih metod in tehnik z namenom izboljšanja aktivnosti in procesov. Analiza aktivnosti in procesov zajema dve fazi; analizo aktivnosti in procesov v strokovnih službah in analizo aktivnosti in procesov v proizvodnji ali operativi.
tab3 Analizirati je potrebno aktivnosti in procese v katerih stroški nastajajo; njihovo okolje, sredstva za delo, metode dela, materiale, ki jih sodelavci uporabljajo in usposobljenost, ter kompetentnost sodelavcev.
TPM2 - vitko podjetje,
totalno produktivno vzdrževanje


TPM2 (Total Productive Maintenance) totalno produktivno vzdrževanje vseh ključnih procesov je učinkovit sistem vodenja vitkega podjetja. Izboljša stanje na področju stroškov, kakovosti in dobav. Vključuje vse zaposlene. Uveljavil se je kot standardni program po svetu in se uporablja za doseganje vitke organizacije in vzdrževanje "svetovne konkurence".
chart4a Cilj TPM2 Totalnega produktivnega vzdrževanja je povečanje proizvodnje, optimiziranje procesov ob istočasnem povečanju zadovoljstva vseh zaposlenih v podjetju. Cilj TPM2 je maksimiranje izkoristka vseh procesov in ne zgolj maksimiranje razpoložljivosti strojev in naprav. Metodo TPM2 določa 8 glavnih stebrov.
KVP - Kaizen, 
proces stalnih izboljšav


KVP - Kaizen (Kontinuierlicher Verbesserungs-prozess) kontinuiran proces izboljšav je metoda, katere cilj je zbiranje koristnih predlogov, ki pomenijo veliko drobnih izboljšav na področju  izdelkov, storitev in procesov. Majhne, neprestane izboljšave prinesejo veliko korist za podjetje in velikokrat pomenijo večje premike k izboljšanju kot veliki projekti, ki pa veliko stanejo.
tab5 KVP - Kaizen metoda motivira vse zaposlene, da dajo predloge za izboljšanje in jih tudi uresničijo. Vzpodbuja aktivno vključevanje vsakega posameznika v delovni proces in zagotavlja nov način komuniciranja med zaposlenimi in nov pristop za motiviranje zaposlenih. Inovativnost opredeli kot vrednoto, za katero se navduši vse sodelavce.
BSC1,2 in 3 vodenje s cilji

Če hočemo spremljati učinkovitost poslovanja, jo moramo znati izmeriti. Identificiranje najpomembnejših kazalnikov poslovanja je ponavadi prvi korak na poti do povečanja učinkovitosti poslovanja. Kazalnik poslovanja mora biti merljiv in enoznačno razumljiv. Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC, Balanced Scorecard) je ena najbolj razširjenih metodologij za upravljanje podjetij. Koncept BSC sta definirala Robert Kaplan in David Norton.
tab6 BSC1,2 in 3 temelji na spremljanju poslovanja podjetja skozi štiri področja; učinkovitosti delovanja, poslovanja s strankami, notranjih procesov delovanja ter področje inovacij (R&R) in zaposlenih.
Predstavitev podjetja

Sodelavci podjetja QM.Partner d.o.o. opravljajo storitve usposabljanja in strateškega poslovnega svetovanja. V projekte vključeni sodelavci, neprestano sledijo najnovejšim trendom in razvoju znanj iz različnih področjih vodenja in upravljanja gospodarskih in drugih sistemov.

Osnovni poudarek se v podjetju QM.Partner d.o.o. namenja pozitivnemu odnosu med visoko usposobljenimi sodelavci. Splet znanj, moč argumentov in predvsem pozitivni pristop pri uvajanju idej, načinov in metod dela za doseganje poslovne učinkovitosti in uspešnosti družb, so naše največje konkurenčne prednosti.

Vizija

Razvoj in uvajanje sodobnih organizacijskih metod, pristopov in najboljših dobrih praks, ki prispevajo k učinkovitemu in uspešnem vodenju podjetij.

Poslanstvo

Posredovanje novih uporabnih organizacijskih pristopov, izkušenj in dobrih praks s področij izboljšanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti, managementa, usposabljanja in pooblaščanja zaposlenih sodelavcev.

Pri izvajanju projektov zasledujemo skupaj z managementom družb, naslednje cilje poslovne odličnosti; zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih in družbeni vpliv je mogoče doseči z managementom, ki optimalno upravlja politiko in strategijo, ljudi, razpoložljive vire in procese, kar vse končno vodi k poslovni odličnosti in k nadpovprečnim poslovnim rezultatom.

Vrednote

  • Poštenost in zagotavljanje delovne etike,
  • pozitiven odnos,
  • usmerjenost v rezultatov projektov,
  • samodisciplina,
  • kreativnost,
  • sposobnost razumevanja in sistemskega razmišljanja,
  • racionalnost,
  • družbena odgovornost in
  • skrb za varovanje okolja.
 

Osnovni podatki

Ime daljše: QM.Partner strateško poslovno svetovanje d.o.o.
Ime krajše: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
GSM.: 041 772 816
Email: m.mlakar@siol.net
Matična št.: 1618814
ID za DDV: SI41215664
Tr. račun: 02029-0090100977 pri NLB
Osnovna dejavnost: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje – osnovna dejavnost

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 615978
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.