• Registracija
Vzročno – posledična analiza

a. Za kaj se uporablja?

Timu omogoča prepoznavanje, raziskavo in transparenten prikaz vseh možnih vzrokov v zvezi s problemom ali stanjem, da bi se odkrili izvorni vzroki. V fazah vzročno-posledične analize se pozornost usmeri na razlikovanje problemov, njihovih vzrokov in posledic. Ugotovitev le teh še ne pomeni rešitve samega problema. Zato je potrebno razčleniti vsak vzrok in ugotoviti možne posledice. Tako pridemo do cele verige vzročno-posledičnih povezav, še več, nekje v toku analitične poti lahko identificiramo dejanski vzrok, ki ga je potrebno rešiti.

b. Kaj z uporabo metode dosežemo?

 • Tim usmerja na dejanske vzroke, ne na posledice,
 • tim se lahko osredotoči na vsebino problema, namesto na preteklost problema,
 • ustvari se hiter posnetek kolektivnega znanja o problemu ter soglasja o problemu.

Običajna oblika vzročno – posledične analize;


c. Kako to storimo?

 • Opredelimo problem in ga razložimo (uporabimo lahko; pareto diagram, druge statistike, ocena skupine,.. kaj je dejanski problem?),
 • definiramo merila uspešnosti (v €, kosih, %, litrih, ali drugih merskih enotah) in
 • definiramo cilje za dogovorjeno obdobje.
 • Vsak sodelavec našteje po tri možne vzroke po posameznih skupinah vzrokov (po vzročno posledičnem diagramu; OKOLJE pri delu, SREDSTVO s katerimi delamo, METODO po kateri delamo, MATERIAL, ki ga uporabljamo, ČLOVEK in njegova kompetentnost),
 • vsak sodelavec z ocenjevanjem 1 do 3 (najboljša ocena je 1) ovrednoti vzroke za nastanek problema, neskladja, itd.,
 • na zbirni list se zapiše najprej najpomembnejši vzrok (ocenjen z 1) od vsakega udeleženca, potem vzrok ocenjen z 2, itd., za posamezna polja; okolje, sredstvo, metoda, material, človek.
 • Na zbirnem listu se ponovno ovrednoti vse vzroke (z 1 se ovrednoti najpomembnejše vzroke),
 • za vsak vzrok se poišče primerno aktivnost, ki bo vzrok odpravila,
 • za vsak vzrok se poišče korektivne, preventivne aktivnosti ali korekcije,
 • sprejme se zadolžitve in dogovori o nosilcih in rokih.
 • Po dogovorjenem času se preveri realizacijo korektivnih, preventivnih aktivnosti ali korekcij in to ponavljamo toliko časa, da ključni vzrok odpravimo in s tem tudi posledico to je problem.

Želim izvedeti več

 

Organizac. metode

metodeb1
metodeb2
metglass8d
metodeb3
metodeb4
metglass7q
metodeb5
metodeb6
metodeb7
metodeb8
metodeb9
metodeb10

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 615981
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.