• Registracija
5-S, čiščenje in organiziranje

a. Za kaj se uporablja?

5-S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja, skladno z OHSAS 18001 in ISO 45001, kar je osnova za učinkovito, kakovostno, okolju prijazno in produktivnejše delo. Metoda izvira iz Japonske, v zadnjem času jo pospešeno vpeljujejo v podjetja povsod po svetu. 5-S metoda spada v temeljni steber TPM2 (Total Productive Maintenance - 2) pristopa in je osnova za LEAN production oz. vitko organizacijo dela.

b. Kaj z uporabo metode dosežemo?

Če zaposleni v organizaciji razumejo resnični pomen čiščenja in organiziranja kot osnovo, za vsa ostala prizadevanja za izboljšanje produktivnosti dela in jim to preide v navado, bo to močno povečalo učinke ostalih dejavnosti in poenostavilo vsakodnevno delo. Prevzet odnos do organiziranosti, urejenosti ter čistoče bo preprečil, da bi se delovni prostori ponovno pogreznili v neorganiziranost in omogoči sodelavcem lažje in bolj produktivno delo.

c. Kako to storimo?

5-S je metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je določeno delovno mesto primerno organizirano. Pri procesih, pri katerih je udeleženih več oseb je pravilna organizacija ključna. Metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in pisarnah.

Skladno s metodologijo 5-S metode se organizira aktivnosti v okviru naslednjih 5 točk:

1-S (Seiri) Sortiranje in odstranitev vseh nepotrebni stvari

Uporabnost sortiranja:
- lahko najdemo prostor za nove predmete,
- imamo pregled nad tem kateri predmeti se nahajajo na določenem prostoru,
- imamo osnovo za določeno razporejanje predmetov.
.
2-S (Seiton) Organiziranje stvari, ki jih potrebujemo ob upoštevanju OHSAS 18001 in ISO 45001
.
Uporabnost organiziranja:
- organiziranost delovnega mesta in njegove okolice,
- upoštevanje ergonomije in varnosti pri delu,
- možnost vizualnega pregleda nad tem kaj se v določenem oddelku nahaja in česa tam ne sme biti,
- če določen predmet manjka, se to takoj opazi,
- manjkajoči predmeti se lahko nadomestijo preden so potrebni za opravljanja dela,
- z vizualizacijo je možno stabilnost 5-S aktivnosti opaziti z enim pogledom.

3-S (Seiso) Čiščenje, potem ko smo vse organizirali
.
Uporabnost čiščenja:
- čisti delovni prostori,
- večja varnost delovnih mest,
- odkritje napak na strojih, delovnih mestih,
- manj napak, neskladnih kosov ali storitev.

4-S (Seiketsu) Vzdrževanje reda in čistoče s standardnimi postopki

Uporabnost standardizacije (PDCA in SDCA):
- s standardizacijo so določena merila obnašanja, čiščenja in organiziranja,
- s standardizacijo je vsakemu sodelavcu jasno kako mora biti delovno mesto z okolico organizirano,
- vsak je odgovoren za vzdrževanje oz. izboljšanje stanja (po PDCA in SDCA),
- informacije o novih standardih, zaposlene velikokrat motivirajo, da začnejo razmišljati o novih izboljšavah.

5-S (Shitsuke) Vzdrževanje samodiscipline

Uporabnost samodiscipline:
- vodje s samodisciplino motivirajo svoje sodelavce za izvajanje metode 5-S,
- samodisciplina omogoča dejansko izvajanje metode,
- management je vzor samodiscipline,
- management mora načrtovati in preverjati, motivirati in omogočati doseganje načrtovanih ciljev po zahtevah 5-S metode.
.
Z metodo 5-S se uredi delovna mesta in prostore v pisarnah in proizvodnji, skupnih prostorih, skladiščih in okolici podjetja, do zunanjih ograj, vključno s parkirnimi prostori. Za oceno stanja in merjenje napredka, po 5-S metodi, se uporablja kontrolne liste za naslednja področja:
.
a. Delovna mesta in prostori proizvodnje;
- Pospravljanje in zbiranje odpadkov,
- čiščenje tal,
- čiščenje strojev in naprav ter vse ostale opreme, beleženje čiščenja,
- javljanje ob neskladnem delovanju (II. steber TPM2 - avtonomno vzdrževanje),
- ergonomsko oblikovanje DM in varnost pri delu,
- odlaganje stvari na talne površine,
- oglasne deske, semaforji rezultatov ter table za pisanje,
- dostop v sili, varnostne naprave, prekinjevala, razsvetljava,
- transportne poti in pešpoti, skladiščna mesta,
- embalaža, shranjevanje in zlaganje polizdelkov,
- vzdrževanje medfaznih zalog,
- stanje barv na stenah in opremi,
- skrbniki področji čiščenja,
- razporeditev materialov in meril na DM,
- organiziranje delovnih miz,
- organiziranje kontrolnih miz in pultov,
- prostori za odmore, kotički za kavo,
- odlaganje osebnih predmetov,
- varovanje okolja in
- vzdrževanje discipline (PDCA in SDCA).
.
b. Delovna mesta in prostori pisarn;
- Pospravljanje in zbiranje odpadkov,
- čiščenje tal in vseh horizontalnih površin,
- stvari na tleh in čiščenje,
- oglasne deske in semaforji rezultatov ter tabel za pisanje,
- dostop v sili,
- vzdrževanje prostora v pisarnah,
- metode shranjevanje,
- stene in oprema,
- odlaganje predmetov in opreme,
- organizacija in proces dela,
- zagotavljanje delovanja naprav,
- obseg območij čiščenja,
- vzdrževanje medfaznih zalog,
- razporeditev opreme in
- pisarniškega materiala,
- organiziranje pisarn: miz, polic in informacij (PC),
- varovanje okolja,
- odpravljanje vzrokov nereda in
- vzdrževanje discipline (PDCA in SDCA).
.
c. Skupni prostori, hodniki in osebni prostori osebja;
- Pospravljanje nepotrebnih stvari,
- čiščenje tal in horizontalnih površin,
- stvari na tleh in čiščenje,
- oglasne deske in semaforji rezultatov,
- izhod v sili, prekinjevala in razsvetljava,
- vzdrževanje prostora v skupnih prostorih,
- metode shranjevanja,
- zagotavljanje delovanja naprav,
- varovanje okolja,
- odlaganje predmetov, oprem, skrb za rastline in
- organizacija in sistem dela ter vzdrževanje discipline (PDCA in SDCA).
.
d. Skladišča in nadstrešnice;
- Pospravljanje nepotrebnih stvari,
- čiščenje tal in horizontalnih površin,
- stvari na tleh in čiščenje,
- organiziranje DM osebja za čiščenje,
- dostop in izhod v sili,
- vzdrževanje prostora v skladiščih in nadstrešnicah,
- metode shranjevanja,
- zagotavljanje delovanja naprav,
- odlaganje palet, transportnih količin in drugih enot,
- varovanje okolja,
- organizacija in sistem dela ter
- vzdrževanje discipline (PDCA in SDCA).
.
e. Okolica podjetja, transportne poti, parki, nasadi, ograje, itd.;
- Pospravljanje nepotrebnih stvari,
- letno in zimsko urejanje in čiščenje okolice,
- dostopnost do hidrantov, priključkov, jaškov in izhod v sili,
- vzdrževanje transportnih poti, pešpoti, parkirnih prostorov in dvorišč,
- vzdrževanje zelenic, dreves in rastja,
- zunanji zidovi, stene, orgaje in vrata,
- zunanje ograje in vrata,
- klopi in mize za odmore ned delom,
- organiziranje mest za kontejnerje,
- varovanje okolja,
- odprava vzrokov umazanije in
- vzdrževanje discipline (PDCA in SDCA).
.
V nekaterih primerih so 5-S metodo razširili in jo imenujejo 6-S. Dodali so 6-S to je Shukan (navada). Da se sodelavci resnično navadijo izvajati aktivnosti po 5-S metodi je potrebno določeno število ponovitev. V drugih pa so v šesto točko vsatvili varnost, Safety.
Ocenjujemo, da razširitev ni potrebna, če so vsi koraki pri uvajanju 5-S metode izpeljani tako kot jih osnovna metoda 5-S zahteva, so delovna mesta in okolica organizirani dovolj varno. Če so vsi ključni postopki standardizirani in če management kontrolira izvajanje standardov je redno izvajanje metode 5-S zagotovljeno.

  Želim izvedeti več

   

  Organizac. metode

  metodeb1
  metodeb2
  metglass8d
  metodeb3
  metodeb4
  metglass7q
  metodeb5
  metodeb6
  metodeb7
  metodeb8
  metodeb9
  metodeb10

  Kontakt

  Podjetje: QM.Partner d.o.o.
  Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
  Zastopnik: mag. Miro Mlakar
  GSM.: 041 772 816
  Tel.: 01 705 89 06
  Fax: 01 705 89 06
  Email: m.mlakar@siol.net

  Kdo je online

  Prisotni 1 gost .
  Članov : 3
  Vsebina : 52
  Spletne povezave : 6
  Števec pogledov vsebine : 617311
   

  QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

  Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

  S5 Box

  Login Form

  S5 Register

  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.