• Registracija
KVP - Kaizen, stalne izboljšave

Zakaj uporabljamo pristop KVP - Kaizen, proces stalnih izboljšav?

 • KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) ali Kaizen, "Kai" pomeni spremembo, "zen" na boljše. Kontinuiran proces stalnih izboljšav je metoda, katere cilj je kontinuirano zbiranje koristnih predlogov, ki pomenijo veliko drobnih izboljšav izdelkov ali storitev, aktivnosti in procesov v podjetju. 
 • Majhne, stalne izboljšave prinesejo veliko korist za podjetje in velikokrat pomenijo večje premike k izboljšanju kot veliki projekti, ki pa veliko stanejo. 
 • Metoda spodbuja aktivno  vključevanje vsakega posameznika v delovni proces, 
 • zagotavlja nov način komuniciranja med zaposlenimi in nov pristop za motiviranje zaposlenih,  
 • Pristop spremeni in odpravlja "delitev" sodelavcev na vodstvo in strokovnjake, ki naj razmišljajo in delavce, ki naj delajo  in  
 • izpostavi Inovativnost kot vrednota, za katero se navduši slehernega zaposlenega, ki jo uvrstijo med svoje strateške cilje.

Kaj sodi v sklop KVP - Kaizen?

KVP-Kaizen, kontinuiran proces izboljšav poteka organizirano v različnih oblikah. Koristni predlogi se zbirajo z različnimi TQM (total quality management) metodami in organizacijskimi pristopi v okviru;

 • zbiranja in realizacija koristnih predlogov po pravilniku za zbiranje koristnih predlogov (aktivnosti skrbnikov KVP - Kaizen),
 • zbiranje in obravnava predlogov za izboljšanje na rednih KVP - Kaizen delavnicah (ob uporabi metod za timsko reševanje problemov - aktivnosti skrbnikov KVP - Kaizen),
 • zbiranje in realizacija predlogov v okviru rednega, tedenskega timskega dela (organiziranost timov po t.i. Likertovi organizaciski shemi (sistem 4), ob uporabi metod za timsko reševanje problemov in primerni informacijski podpori), na različnih organizacijskih nivojih v celotni organizaciji,
 • zbiranje in realizacija predlogov na projektnih delovnih skupinah oz. timih, ki so imenovani za reševanje konkretnega že izbranega problema.,.
Značilna sta dva bistvena elementa tradicionalnega pristopa KVP - Kizen, ki sta usmerjena na vse procese v podjetju:
 • izboljšanje / sprememba na bolje in
 • stalnost / kontinuiteta.

Pri zbiranju in izvedbi koristnih predlogov v okviru KVP - Kaizen se uporabljajo različne metode in tehnike za timsko reševanje problemov in vizualni management.

Z uvedbo KVP - Kaizen, kontinuiranega procesa izboljševanja pridobijo

Neposredni sodelavci;

 • izboljšanje pogojev dela in optimiranje delovnega mesta,
 • lažje doseganje zastavljenih ciljev in s tem manj stresno delo,
 • izboljšanje usposobljenosti, motiviranosti in medsebojnega sodelovanja sodelavcev,
 • zmanjšanje možnosti poškodb sodelavcev.

Sodelavci zadolženi za vodenje;

 • lažje vodenje in komuniciranje s sodelavci / enaki cilji,
 • izboljšanje organizacije dela,
 • lažje doseganje zastavljenih ciljev.

Podjetje;

 • izboljšanje kakovosti,
 • povečanje zadovoljstva in motiviranosti sodelavcev,
 • večje prihranke / dvig produktivnosti, zmanjšanje zalog, napak in izmeta,
 • lažje doseganje ciljev podjetja ...
Z aktivnostmi KVP - Kaizen odpravimo 7 ključnih izgub ali zapravljanj. Npr.: izguba odvečno gibanje nastaja zaradi slabe urejenosti delovnih mest (ergonomije), neučinkovitega tlorisa pisarniških in proizvodnih prostorov, itd.,.
 

Želim izvedeti več

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 1 gost .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 617312
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.