• Registracija
Optimizacija procesov

Zakaj optimizirati poslovne procese?

Ena izmed temeljnih nalog managementa v podjetju je obvladovanje stroškov. Obvladovanje stroškov vključuje uvedbo številnih TQM (total quality management) organizacijskih metod in tehnik z namenom re-organizirati aktivnosti in procese s ciljem izboljšati poslovne učinke v podjetju.

Da bi dosegli in celo presegli načrtovane cilje podjetja, je potrebno analizirati velikost, obnašanje ter povzročitelje stroškov. Pregledati je potrebno aktivnosti in procese v katerih stroški nastajajo in to; njihovo okolje, sredstva za delo, metode dela, materiale, ki jih sodelavci uporabljajo in usposobljenost ter kompetentnost sodelavcev. Pri iskanju aktivnosti, ki ne dodajajo dodane vrednosti k izdelku ali storitvi gledano z očmi odjemalca ali kupca si bomo pomagali z vzročno posledično analizo. Z analizo aktivnosti in procesov poiščemo dejanske vzroke za nepotrebne stroške podjetja, te odpravimo in s tem znižamo stroške poslovanja. Metoda omogoča povišanje učinkovitosti za dvajset in več odstotkov, ker sodelavci v podjetju (v pisarnah in proizvodnji) sami poiščejo in najdejo, ter izvedejo rešitve za izboljšave.

Pri izvajanju projekta posebno pozornost namenimo izpolnitvi pogojev, ki pri opravljanju procesov omogočajo, da je izdelek (ali storitev) podjetja kvaliteten, izdelan po ustrezni ceni in dobavljen ob pravem času.

Analizo aktivnosti in procesov izvedemo v podjetju takrat, ko želimo;

 • produktivnost povečati z aktivnejšim sodelovanjem vseh zaposlenih,
 • izboljšati učinkovitost opravljanja opravil in procesov,
 • maksimalno motivirati vse zaposlene,
 • zagotoviti akcijsko usmeritev podjetja in managementa,
 • uvesti proces neprestanih izboljšav,
 • ugotoviti, kdo so glavni povzročitelji stroškov in spodbujevalci vrednosti v podjetju,
 • znižati stroške materiala, stroške dela, obseg zalog,..,
 • zagotoviti obvladovanje stroškov,
 • doseči, da procesi postanejo hitri, fleksibilni in kakovostni in s tem uvesti "vitkejše procese",
 • doseči, da sodelavci v največji meri opravljajo le taka opravila, ki dodajajo vrednost k izdelku ali storitvi gledano z očmi kupca ali odjemalca,
 • uvesti sodobne metode in tehnike organiziranja dela, ki jih uporabljajo v svetu najbolje organizirana podjetja in
 • izpolniti tri pravila konkurenčne prednosti,
  • marketinška usmeritev podjetja,
  • tržna prilagodljivost in
  • proizvodnjo fleksibilnost.

Analiza aktivnosti in procesov zajema dve fazi

1. Analizo aktivnosti in procesov v strokovnih službah (pisarnah)

 • Analizira se aktivnosti, ki so lahko stroškovni in vrednostni povzročitelji stroškov. Poiščemo aktivnosti, ki bistveno vplivajo na nastanek stroškov oziroma na ne-povečanje dodane vrednosti k izdelkom ali storitvam podjetja. Optimira in re-organizira se vsa opravila, kjer je to potrebno.
 • Analizira in izboljša se proces pretoka informacij v strokovnih službah - pisarnah.

2. Analiza aktivnosti in procesov v proizvodnji ali operativi

Analizira in re-organizira se aktivnosti glede na ustvarjanje dodane vrednosti v proizvodnji. V aktivnosti se vključijo vsi sodelavci v operativi. Izvede se naslednje aktivnosti,

 • analizira in uvede se izboljšave vsake aktivnosti glede na ČAS, STROŠEK in KVALITETO izdelka ali storitve,
 • analizira in uvede se izboljšave pri uporabi vsakega stroja ali naprave, glede na stroške pri uporabi,
 • izvede se izboljšave procesov; toka materiala, toka informacij, komunikacij in urejenosti delovnih mest in okolice (skladno s 5-S metodo).

Želim izvedeti več

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 1 gost .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 617309
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.